संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग २४८२

२४८२

आजिचें हें मज तुह्मीं कृपादान ।

दिलें संतजन मायबापीं ॥१॥

आलीं मुखावाटा अमृतवचनें ।

उत्तीर्ण तीं येणें नव्हे जन्में ॥२॥

तुका म्हणे तुह्मीं उदार कृपाळ ।

शृंगारिलें बाळ कवतुकें ॥३॥

संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.