संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग ३९६८

३९६८

आजी दिवस झाला ।

धन्य सोनियाचा भला ॥१॥

झालें संताचे पंगती ।

बरवें भोजन निगुती ॥ध्रु.॥

रामकृष्णनामें ।

बरवीं मोहियेलीं प्रेमें ॥२॥

तुका म्हणे आला ।

चवी रसाळ हा काला ॥३॥

संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.