संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग ३४३७

३४३७

आजिवरी तुम्हां आम्हां नेणपणे ।

कौतुकें खेळणें संग होता ॥१॥

आतां अनावर झालो अगुणाची ।

करूं नये तें चि करु सुखें ॥२॥

तुका म्हणे आतां बुडविलीं दोन्ही ।

कुळें एक मनीं नारायण ॥३॥

संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.