संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग ९५७


९५७

आचरतीकर्में । तेथें कळें धर्मोधर्मे ॥१॥

खेळे गोवळियांसवें । करिती त्यांचें साहावें ॥ध्रु.॥

यज्ञमुखें घांस । मंत्रपूजेसी उदास ॥२॥

तुका म्हणे चोरी । योगियां ही सवें करी ॥३॥

  • संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.