कीर्तनकार/ प्रवचनकार गायनाचार्य ह. भ. प.

ह.भ.प. बाजीराव महाराज पाचपुते

ह.भ.प. बाजीराव महाराज पाचपुते

पत्ता :- रा. पो. पाटोदा ता.येवला जि.नाशिक

सेवा :- किर्तनकार, गायनाचार्य

मो :- 7264961012

सविस्तर माहिती :- ह.भ.प. बाजीराव महाराज किर्तन प्रवचन करतात व संताचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवतात. महाराज लोकापर्यंत किर्तनाच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदाय चा प्रसार आचार करतात.  

ह.भ.प. बाजीराव महाराज पाचपुते

You may also like...

2 Comments

  1. Suse J K says:

    खूपच छान माहितीचा स्त्रोत ..

    1. santadmin says:

      धन्यवाद माऊली तुमची अशीच साथ आणि सल्ला आम्हाला लाभला तर आपण नक्कीच संत साहित्य मध्ये चांगले काम करू

Leave a Reply

Your email address will not be published.