ह.भ.प सतीश महाराज गायकवाड

ह.भ.प सतीश महाराज गायकवाड

शिक्षण :- B.A

पत्ता :- रा. कजबे डिग्रज ता.मिरज जि.सांगली

सेवा :- किर्तनकार

स्वविस्तर माहिती :- ह.भ.प सतीश महाराज गायकवाड यांचे गुरू पंढरपूरचे विठ्ठल दादा वासकर आहेत महाराज हे वारकरी संप्रदाय साठी किर्तन भजन काकडा आरती हरिपाठ यामधून लोकांना चांगले मार्गदर्शन करतात.व अशा पद्धतीने महाराजांनी वारकरी सांप्रदाय चा वसा टिकवुन ठेवला आहे.

मो :- 9158663178

ह.भ.प सतीश महाराज गायकवाड

 

3 Replies to “ह.भ.प सतीश महाराज गायकवाड”

  1. सतीश गायकवाड कसबे डिग्रज तालुका.मिरज जिल्हा सांगली says:

    संत साहित्य आध्यात्मिक डांटकाम

  2. महाराज मनमिळाऊ स्वभावाचे आहेत त्यामुळे त्यांचा वारकरी संप्रदाय मध्ये ठसा उमटवला

Leave a Reply

Your email address will not be published.