सार्थ ज्ञानेश्वरी

सार्थ तुकाराम गाथा

भगवत गीता

सार्थ एकनाथी भागवत

अमृतानुभव

नामदेव गाथा

कान्होपात्रा अभंगवाणी

ग्रामगीता