संगीत भागवत कथा

महाशिवरात्री निम्मिताने  संगीत भागवत कथा १६ /२ /२०२०  ते २२ /२/२०२० कथा प्रवक्ता : श्री ह.भ.प.राजेंद्र महाराज दाडगे (कन्नड) संगीत : डॉ प्रकाश वाघ (वैजापूर ). तबला :गणेश महाराज काटे. गायक : गोरख महाराज गायकवाड (वैजापूर). स्थळ : वाकुळनी-भायगाव ता.बदनापूर जि.जालना.     महाशिवरात्री निम्मिताने  संगीत भागवत कथा कृषी क्रांती कार्यक्रम

माघवारी पायी दिंडी

माघवारी पायी दिंडी

माघवारी पायी दिंडी – बार्शी ते पंढरपूर  ३० /१/२० ते ६/२/२० श्री नागनाथ शामराव पोकळे (अध्यक्ष ) (७८२३८८१२५० ) श्री.भगवंत भजनी मंडळ धानोरे , बालेवाडी व कव्हे ता. बार्शी . माघवारी पायी दिंडी – बार्शी ते पंढरपूर  कृषी क्रांती कार्यक्रम

अखंड हरिनाम सप्ताह

अखंड हरिनाम सप्ताह पत्ता :- मोरोशी पो. शिरगाव ता. खेड जि. पुणे दिनांक :-  07 /04/2019 रोजी सप्ताह चे आयोजन केले आहे. सविस्तर माहिती :– श्रीराम जन्मनिमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह चे आयोजन केले आहे.

श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सोहळा अखंड हरिनाम सप्ताह

पत्ता :- सदगुरू आश्रम चलबुर्गा पाटी ता. औसा जि. लातूर. सविस्तर माहिती :- या ठिकाणी अखंड हरिनाम सप्ताह व श्रीमद भागवत कथेच आयोजन दि. 20 जानेवारी ते 27 जानेवारी 2019 दरम्यान आयोजन केले आहे. सप्ताह संयोजक :- संस्थापक अध्यक्ष श्रीहभप गुरूवर्य तानाजी महाराज चाकुरकर निमंत्रक :- श्री ह.भ.प भागवताचार्य आकाश महाराज खोकले