sant-tukadoji-bhajan

अखिल विश्व मंदिर

अखिल विश्व मंदिर माझ्या आत्ममूर्तिचे । संत तुकडोजी महाराज भजन –२१  अखिल विश्व मंदिर माझ्या आत्ममूर्तिचे । खेळ हे निसर्गे त्याच्या कार्य-पूर्तिचे ॥धृ॥ वाहती नदी-सागर हे, स्नान घालण्या तयासी । पृथ्वी हेच सिंहासन त्या चक्रवर्तिचे ॥माझ्या०॥१॥ वसंतबाग फुलला फलला find, हार अर्पिण्या तयासी । सुंगधित चंदनकाष्ठे, गंध हे पुजे ॥माझ्या०॥२॥ पृथ्वी अन्न शिजले जे जे, …

sant-tukadoji-bhajan

सावळा मुरारी

सावळा मुरारी, अमुच्या रंगि रंगला । संत तुकडोजी महाराज भजन –२०  सावळा मुरारी, अमुच्या रंगि रंगला । विसरुनी न जाऊ आम्ही, संग हा भला ॥धृ॥ जाउ जिथे पाही तेथे, आपणाची मागे येते । विसरिना कधी आम्हाते, मोहिला भला ॥१॥ नेत्र मिटोनिया बसता, भासतसे हसता हसता । खेळ खेळता नि निजता, सोडिना मला ॥२॥ सृष्टिसुखा पहाया …

sant-tukadoji-bhajan

आवडिचा मोहन हा

आवडिचा मोहन हा, सोडु नये वाटे संत तुकडोजी महाराज भजन –१९  आवडिचा मोहन हा, सोडु नये वाटे ॥धृ॥ जीवभाव तोचि अम्हा, धनिकासी जेवी जमा । विसरताचि एक क्षण, अंगि येति काटे ॥१॥ नेत्रि सगुण रूप सदा, वाटे सुख शांति-सुधा । त्याविण ना गात जरा, क्षण न एक कंठे ॥२॥ मधुर ध्वनि बंसरिचा, नाश करी षड्‍ …

sant-tukadoji-bhajan

सद्गुरुचे गूण-नाम

सद्गुरुचे गूण-नाम, गाइ मनोभावे संत तुकडोजी महाराज भजन –१८  सद्गुरुचे गूण-नाम, गाइ मनोभावे ॥धृ०॥ संसारी सर्व मिळे, व्यवहारी सर्व कळे । परि गुरुगम्यचि विरळे, नाहि जगा ठावे ॥१॥ सागर उतरेल पार, वायुगमनीहि फार । गुरुची महिमा अपार, नाहि कुणा पावे ॥२॥ अमृत मंथने निघेल, जीव मस्त हा बनेल । गुरु-ज्ञानविण कुणी, शेवटी न धावे ॥३॥ …

sant-tukadoji-bhajan

या या रे सकळ गडी !

या या रे सकळ गडी !’कृष्ण कृष्ण’ गाऊ संत तुकडोजी महाराज भजन – १७ या या रे सकळ गडी !’कृष्ण कृष्ण’ गाऊ ॥धृ॥ कुंजवनी यमुनेतिरि, वाट पाहतो श्रीहरि । जाउ धावु पाहु तया, रंगि रंग लावू ॥१॥ बहु जमले धेनुपाळ, वाटतसे दिव्य माळ । कापतसे दुरुनि काळ, त्या रुपास पाहू ॥२॥ मोरमुकुट सुंदरसा, कटि पीतांबर सरसा …