sant-tukadoji-bhajan

सद्गुरुचे गूण-नाम

सद्गुरुचे गूण-नाम, गाइ मनोभावे संत तुकडोजी महाराज भजन –१८  सद्गुरुचे गूण-नाम, गाइ मनोभावे ॥धृ०॥ संसारी सर्व मिळे, व्यवहारी सर्व कळे । परि गुरुगम्यचि विरळे, नाहि जगा ठावे ॥१॥ सागर उतरेल पार, वायुगमनीहि फार । गुरुची महिमा अपार, नाहि कुणा पावे ॥२॥ अमृत मंथने निघेल, जीव मस्त हा बनेल । गुरु-ज्ञानविण कुणी, शेवटी न धावे ॥३॥ …

sant-tukadoji-bhajan

या या रे सकळ गडी !

या या रे सकळ गडी !’कृष्ण कृष्ण’ गाऊ संत तुकडोजी महाराज भजन – १७ या या रे सकळ गडी !’कृष्ण कृष्ण’ गाऊ ॥धृ॥ कुंजवनी यमुनेतिरि, वाट पाहतो श्रीहरि । जाउ धावु पाहु तया, रंगि रंग लावू ॥१॥ बहु जमले धेनुपाळ, वाटतसे दिव्य माळ । कापतसे दुरुनि काळ, त्या रुपास पाहू ॥२॥ मोरमुकुट सुंदरसा, कटि पीतांबर सरसा …

sant-tukadoji-bhajan

पाहतोसि अंत काय

पाहतोसि अंत काय, नंद-नंदना रे ! संत तुकडोजी महाराज भजन – १६  पाहतोसि अंत काय, नंद-नंदना रे ! ॥धृ॥ दीन अम्ही घाबरलो, भवचक्री सापडलो । ‘सुख’ म्हणुनी गडबडलो, ऎक वंचना रे ॥१॥ पाहुनि जनि सृष्टि-खेळ, नटलो बहु करुनि मेळ । खोवियली ऎसी वेळ, कोणि ना सखा रे ! ॥२॥ सोसियले दुःख किती, परि येईना सुमती । …

sant-tukadoji-bhajan

समाधान हे विषयी

समाधान हे विषयी नसे । संत तुकडोजी महाराज भजन – १५ समाधान हे विषयी नसे । पाहता दिसे, कळे सायसे ॥धृ॥ विचारी मना रे ! त्यजी सर्व वारे । धरी संत-पाया, सुख देतसे, कळे सायसे ॥१॥ सुखी कोण झाला ? जगी या निवाला ? न राजा दिसे बा ! प्रजाही नसे, कळे सायसे ॥२॥ गडी तुकड्याचा, …

sant-tukadoji-bhajan

सुखशांति या जगि

सुखशांति या जगि ना दिसे ।  संत तुकडोजी महाराज भजन – १४ सुखशांति या जगि ना दिसे । जन हे पिसे, फिरे वायसे ॥धृ॥ अति थोर राजा, जयाचा अगाजा ! धरि लोभ तोही, मनासी रुसे, दुःख-सायसे ॥१॥ रमे रम्य लोकी, मुखासी विलोकी । झुरे अंतरीही,’करावे कसे ?’ दुःख-सायसे ॥२॥ गडी तुकड्याचा, कुणी ना कुणाचा । झरा …