sant-tukadoji-bhajan

समाधान हे विषयी

समाधान हे विषयी नसे । संत तुकडोजी महाराज भजन – १५ समाधान हे विषयी नसे । पाहता दिसे, कळे सायसे ॥धृ॥ विचारी मना रे ! त्यजी सर्व वारे । धरी संत-पाया, सुख देतसे, कळे सायसे ॥१॥ सुखी कोण झाला ? जगी या निवाला ? न राजा दिसे बा ! प्रजाही नसे, कळे सायसे ॥२॥ गडी तुकड्याचा, …

sant-tukadoji-bhajan

सुखशांति या जगि

सुखशांति या जगि ना दिसे ।  संत तुकडोजी महाराज भजन – १४ सुखशांति या जगि ना दिसे । जन हे पिसे, फिरे वायसे ॥धृ॥ अति थोर राजा, जयाचा अगाजा ! धरि लोभ तोही, मनासी रुसे, दुःख-सायसे ॥१॥ रमे रम्य लोकी, मुखासी विलोकी । झुरे अंतरीही,’करावे कसे ?’ दुःख-सायसे ॥२॥ गडी तुकड्याचा, कुणी ना कुणाचा । झरा …

sant-tukadoji-bhajan

असं वेड लावशिल

असं वेड लावशिल कधी ? संत तुकडोजी महाराज भजन – १३ मी विसरिन माझी सुधी ॥धृ॥ तुज वाचुनि कवणा रुसू ? गे माय ! कुणाला पुसू ? ॥१॥ ‘हा देह मी’ म्हणता भला, स्वात्मता न उरली मला ॥२॥ संशयी वृत्ति पाहुनी, अग ! लाज वाटते मनी ॥३॥ नच विरे गर्व बापुडा, सोडिचना अपुला धडा ॥४॥ जाणीव …

sant-tukadoji-bhajan

बोलु काय ? बोलवेन

बोलु काय ? बोलवेन , आपुलिया दोषा । संत तुकडोजी महाराज भजन – १२   बोलु काय ? बोलवेन , आपुलिया दोषा । तूचि सर्व-साक्षी आदी, अनादी परेशा ! ॥धृ॥ त्रिविध तापांचा संग, न पाहावे डोळा । रिपु क्लेश त्रास देती, वाढवोनि ज्वाळा ॥१॥ आसक्ति गुंतवी, तुझ्या सोडुनिया प्रेमा । कर्म-धर्म नष्ट होती, ढासळिता नेमा ॥२॥ …

sant-tukadoji-bhajan

येइ रे भोळिया

  येइ रे भोळिया ! भेट झडकरी । संत तुकडोजी महाराज भजन – ११ येइ रे भोळिया ! भेट झडकरी । पाहु दे डोळिया मूर्ति गोजिरी ॥धृ॥ कुंजविहारी ! गिरिवरधारी ! मनमोहन ! राधा-मनहारी ! ॥भोळिया ! ० ॥१॥ या भवधारी, मन दुःखारी । तुजविण कोण दुजा कैवारी ? ॥॥भोळिया ! ० ॥२॥ मधुर बासरी, ऎकवि …