dnyaneshwari audio

dnyaneshwari audio – सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो

श्री ज्ञानेश्वरीच्या सर्व ओव्यांचा अर्थासहित ऑडियो – सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो खालीलप्रमाणे (dnyaneshwari audio)


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १

ओव्या १ ते ८४


ओव्या ८५ ते १८४


ओव्या १८५ ते २७५


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय २

ओव्या १ ते १२२

 

ओव्या १२३ ते २४९

 

ओव्या २५० ते ३७५


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय ३

ओव्या १ ते ६६

 

ओव्या ६७ ते ११८

 

ओव्या ११९ ते २०१

 

ओव्या २०२ ते २७६


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय ४

ओव्या १ ते ५९

 

ओव्या ६० ते ११८

 

ओव्या ११९ ते १७५

 

ओव्या १७६ ते २२५


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय

ओव्या १ ते ५०

ओव्या ५१ ते १०९

ओव्या ११० ते १८०


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय

ओव्या १ ते ५१

 

ओव्या ५२ ते १०५

 

ओव्या १०६ ते १६२

 

ओव्या १६३ ते २१९

 

ओव्या २२० ते ३०४

 

ओव्या ३०५ ते ३६८

 

ओव्या ३६९ ते ४३२

 

ओव्या ४३३ ते ४९७


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय

ओव्या १ ते ५२

 

ओव्या ५३ ते १०२

 

ओव्या १०३ ते १५५

 

ओव्या १५६ ते २१०


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय ८

ओव्या १ ते ९०

 

ओव्या ९१ ते १८७

 

ओव्या १८८ ते २७१


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय ९

ओव्या १ ते १०५

 

ओव्या १०६ ते १८६

 

ओव्या १८७ ते २६४

 

ओव्या २६५ ते ३४३

 

ओव्या ३४४ ते ४४०

 

ओव्या ४४१ ते ५३५


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १०

ओव्या १ ते ७१

 

ओव्या ७२ ते १५२

 

ओव्या १५३ ते २२४

 

ओव्या २२५ ते ३३५


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय ११

ओव्या १ ते ८०

 

ओव्या ८१ ते १६४

 

ओव्या १६५ ते २४१

 

ओव्या २४२ ते ३२६

 

ओव्या ३२७ ते ४१४

 

ओव्या ४१५ ते ४९०

 

ओव्या ४९१ ते ५६६

 

ओव्या ५६७ ते ६४६

 

ओव्या ६४७ ते ७०८


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १२

ओव्या १ ते ७५

 

ओव्या ७६ ते १५०

 

ओव्या १५१ ते २४७


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १३

भाग १

 

भाग २


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १४

ओव्या १ ते ६६

 

ओव्या ६७ ते १३५

 

ओव्या १३६ ते २०३

 

ओव्या २०४ ते २७५

 

ओव्या २७६ ते ३४८

 

ओव्या ३४९ ते ४१५


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १५

ओव्या १ ते ७०

 

ओव्या ७१ ते १४३

 

ओव्या १४४ ते २०७

 

ओव्या २०८ ते २७४

 

ओव्या २७५ ते ३४२

 

ओव्या  ३४३ ते ३९७


ओव्या ३९८ ते ४७१ चा ऑडियो सध्या उपलब्ध नाही परंतु लवकरात लवकर टाकण्याचा प्रयत्न करू


ओव्या ४७२ ते ५२७

 

ओव्या ५२८ ते ५९८


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १६

ओव्या १ ते ६७

 

ओव्या ६८ ते १८५

 

ओव्या १८६ ते २७०

पुढचे ऑडियो लवकरात लवकर टाकण्याचा प्रयत्न करू


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १७

ओव्या १ ते १०४

 

ओव्या १०५ ते २०१

ओव्या २०२ ते २९३

 

ओव्या २९४ ते ३७९

 

ओव्या ३७० ते ४३३


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो अध्याय १८

ओव्या १ ते १००

 

ओव्या १०१ ते २००

 

ओव्या २०१ ते ३००

 

ओव्या ३०१ ते ४००

 

ओव्या ४०१ ते ५००

 

ओव्या ५०१ ते ६००

 

ओव्या ६०१ ते ७००

 

ओव्या ७०१ ते ८००

 

ओव्या ८०१ ते ९००

 

ओव्या ९०१ ते १०००

 

ओव्या १००१ ते ११००

 

ओव्या ११०१ ते १२००

 

ओव्या १२०१ ते १३००

 

ओव्या १३०१ ते १४००

 

ओव्या १४०१ ते १५००

 

ओव्या १५०१ ते १६००

 

ओव्या १६०१ ते १७००

 

ओव्या १७०१ ते १८१०


सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो समाप्त

वरील ऑडिओ मधील आवाज सौ. मनीषा भास्कर अभ्यंकर यांचा आहे, त्यांनी हे ऑडिओ टाकायची परवानगी दिली त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्यासाठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

dnyaneshwari audio – dnyaneshwari mp3 – ज्ञानेश्वरी mp3

18 thoughts on “dnyaneshwari audio – सार्थ ज्ञानेश्वरी ऑडियो”

 1. छान उपक्रम राबविले आहे. विठ्ठल विठ्ठल

 2. उद्धव मोहन उरमुडे

  याची गरज आजच्या काळात घरी राहणाऱ्या गृहिणी व शालेय शिक्षण घेणारे विदयार्थी

 3. दीपक पाटील

  अप्रतिम उपक्रम राबविले आहे.. माऊली. तुम्ही.. खूपच मोठे समाजात समाजकार्य करत आहात.. आपल्या कार्यास कोटी कोटी प्रणाम… जय हारी माऊली….

 4. दीपक पाटील

  , आपल्या या ऊपक्रमा साठी कोटी कोटी प्रणाम.. आजच्या आधुनिक विज्ञानाच्या काळात.. आपण खुप सुंदर महान कार्य करत आहात.. आपला . हा उपक्रम. जना जनात जावा हीच माऊली चरणी प्रार्थना…. जय हारी माऊली

 5. या सुखाची उपमा नाही त्रिभुवनी पाहीली शोधोनी अवघी तीर्थ. खुप खुप छान माउली, राम कॄष्ण हरी माउली…

 6. अशोक गर्दे

  खूप छान, सर्व साधारण व्यक्तीला सुध्दा सहज समजेल व ज्ञानेश्वरी ओळख होईल ????

 7. अशोक गर्दे

  खूप छान सुंदर प्रयत्न आहे, अगदी सामान्य व्यक्तीला सहज ज्ञानेश्वरीची ओळख होईल, ज्ञान प्राप्त होईल, असा उत्तम उपक्रम आहे .
  ???? जय हरी माऊली????

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *