मृदंगाचार्य ह. भ. प.

ह.भ.प. अमोल महाराज सोन्नर

ह.भ.प. अमोल महाराज सोन्नर

पत्ता- : ह. मु.आळंदी देवाची

सेवा :- महाराज मृदंग वादनाची तयारी करत आहे.

मोबाईल नंबर
८६०५३७७८३०
पत्ता
रा. मरसुळ ता वसमत जि हिंगोली

You may also like...

2 Comments

  1. DASHKRIYA VIDHI SATHI RAMKUND NASHIK YETHE
    UDYA 10 NOVEMBER 2019 ROJI PRAVCHANA SATHI MAHARAJ PAHIJE AHE
    SAPARK 9881739771

    1. santadmin says:

      माउली तुम्हाला फोन करून मी सविस्तर माहिती दिलेली आहे. हा उपक्रम तुम्हाला चांगला वाटला त्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. अशीच माऊली तुमची साथ असू द्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published.