ह.भ.प. श्यामजी महाराज पाटील

ह.भ.प. श्यामजी महाराज पाटील


मो : 9359372025

सेवा : कीर्तनकार/प्रवचनकार | गायनाचार्य | मृदंगाचार्य_

पत्ता :  पत्ता आळंदी देवाची तालुका खेड जिल्हा पुणे

शिक्षण १२ वी आहे. गेले 10 वर्ष वाररी संप्रदायाचा प्रचार प्रसार केला. मृदंग सेवा अनुभव भक्तीमय वारकरी संप्रदायात आल्यानंतर एक वेगळाच अनुभव व आनंद मिळाला समाधान लाभले.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *