गायनाचार्य ह. भ. प.

ह.भ.प दत्ता महाराज देवाडे

ह.भ.प दत्ता महाराज देवाडे

पत्ता :- रा. देवतोरने राजगुरू नगर आळंदी जि.पुणे 

शिक्षण :- आठवी पास 

सेवा :- गायनाचार्य

मो :- 9768473281

सविस्तर महिती :- महाराज गायनाच्या माद्यमातून जन सामान्य पर्येंत वारकरी साम्प्रदायचा प्रचार आचार करतात.

ह.भ.प दत्ता महाराज देवाडे

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.