गायनाचार्य मृदंगाचार्य

ह भ.प.धनंजय महाराज कदम

महाराजांनी बी ए म्यूझिक पूर्ण करून संगीत विशारद पूर्ण केले आहे. माध्यमिक शिक्षण आळंदी येथे झाले. अशा पद्धतीने महाराज वारकरी संप्रदायाचे काम करत आहे.

मोबाईल नंबर
8698052971
पत्ता
ता पाटोदा जिल्हा बीड गाव अमळनेर

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.