संत माणकोजी बोधले अभंग

धन्या असोन घरी वाया फिरसिल फेरी – संत माणकोजी बोधले अभंग

धन्या असोन घरी वाया फिरसिल फेरी – संत माणकोजी बोधले अभंग


धन्या असोन घरी वाया फिरसिल फेरी ।
मुळिचा धन्या नोळखेसी । हेचि गुन्हो सिरी ॥१॥
चाल निरंजना सुख होईल मना ।
फिरोन पाहे नवे ग उमा ।
सबाळी आपल्या स्थाना ॥ २॥
सोडि लाज जाता उघडा घाली माथा ।
सदगुरुसौ शरण जाई। कृपा करिल आता ॥ ३॥
नव्हे नर नव्हे नार नाही तेथे योनी ।
हुरकोन गेले साबले मग हारपळली दोन्ही ॥४॥
बोधला म्हणे सांडी वाद वाचा करिसी सीण ।
आम्हा तुम्हा एकपणा कैचे भिनाभिन ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धन्या असोन घरी वाया फिरसिल फेरी – संत माणकोजी बोधले अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *