sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

किति शांत उदात्तहि मूर्ति तुझी

किति शांत उदात्तहि मूर्ति तुझी संत तुकडोजी महाराज भजन – ४ किति शांत उदात्तहि मूर्ति तुझी । मनि लावितसे अति वेड मला ॥धृ॥ पद-कमलावर तुळशि-दले ही, शोभति उटिया पद-युगुला ॥१॥ वक्षस्थळावर माळ विराजे, कटि पीतांबर हा कसला ॥२॥ मोरमुकुट हा अति झळके शिरि, अधरि धरी पावा अपुला ॥३॥ तुकड्यादास म्हने मज शेवटि, देशिल ना प्रभु …

संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

आज्ञा पाळुनियां असें एकसरें

आज्ञा पाळुनियां असें एकसरें संत तुकाराम महाराज अभंग – २१३९ आज्ञा पाळुनियां असें एकसरें । तुमचीं उत्तरें संतांचीं हीं ॥१॥ भागवूनि देह ठेवियेला पायीं । चरणावरि डोई येथुनें चि॥ध्रु.॥ येणें जाणें हें तों उपाधीचे मूळ । पूजा ते सकळ अकर्तव्य ॥२॥ तुका म्हणे असें चरणींचा रज । पदीं च सहज जेथें तेथें ॥३॥ हा अभंग कै.श्री. …

sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

सावळी मूर्ति ही गोजिरी

सावळी मूर्ति ही गोजिरी संत तुकडोजी महाराज भजन – ३   सावळी मूर्ति ही गोजिरी । पाहताना मनासी हरी ॥धृ॥ अति कोमल चरणांगुले, सिंहासनि शोभति चांगले । गळा वैजयंती साजिरी । पाहताना० ॥१॥ कटि पीतांबर साजिरा, शिरि मोर-पिसांचा तुरा । वाजवितो मधुर बासरी । पाहताना० ॥२॥ दास तुकड्या म्हणे ध्यान हे, आमुच्या जीविचे प्राण हे । …

संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

कटीं कर उभा ऐसा

कटीं कर उभा ऐसा संत नामदेव महाराज अभंग – ४० कटीं कर उभा ऐसा । पहा कैसा घरघेणा ॥१॥ माझा हिशेव करी हिशेव करी । हिशेब करी केशवा ॥२॥ चौर्‍याशीं लक्ष जन्म केली तुझी सेवा । माझें ठेवणें देईअ गा दिवा ॥३॥ नामा म्हणे मज खवळिसी वायां । पिसाळलों तरी झोंबेन तुझ्या पायां ॥४॥ संत …

लेख

मकर संक्रांत

मकर संक्रांत आपल्या महाराष्ट्रात प्रत्येक सण साजरा होतांना अतिशय उत्साह, आनंद, एकमेकांना मान सन्मान देण्याची पध्दत, रूढी परंपरा यांना फार महत्व दिल्याचं आपण पाहातो. या पंरंपरा सुरू झाल्या त्यामागे देखील पुर्वजांचा एक चांगला हेतु असल्याचे लक्षात येते. गुढीपाडवा, दिपावली, दसरा, गणेशचतुर्थी, नवरात्र, यांसारखाच आणखीन एक महत्वाचा सण आपण साजरा करतो तो म्हणजे मकरसंक्रांत!!! मकरसंक्रात सणापुर्वी …