sant-namdev-abhang
संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

काय अपराध पाहसी

काय अपराध पाहसी कोणाचे । संत नामदेव महाराज अभंग – ५0 काय अपराध पाहसी कोणाचे । धांवे भावकांचे कामकाजीं ॥१॥ काय केशिराजा वाणूंज मी दुबळें । शरणागता लळे पुरविशी ॥२॥ पतितपावन ब्रीद चराचरीं । तेथें मी भिकारी कोणीकडे ॥३॥ नामा म्हणे तूंचि करिशी उद्धार । मज भ्याग्या पार नाहीं देवा ॥४॥     संत नामदेव महाराजांच्या …

sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

सुखशांति या जगि

सुखशांति या जगि ना दिसे ।  संत तुकडोजी महाराज भजन – १४ सुखशांति या जगि ना दिसे । जन हे पिसे, फिरे वायसे ॥धृ॥ अति थोर राजा, जयाचा अगाजा ! धरि लोभ तोही, मनासी रुसे, दुःख-सायसे ॥१॥ रमे रम्य लोकी, मुखासी विलोकी । झुरे अंतरीही,’करावे कसे ?’ दुःख-सायसे ॥२॥ गडी तुकड्याचा, कुणी ना कुणाचा । झरा …

sant-namdev-abhang
संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

 कागदीचें वित्त वेश्येसी

कागदीचें वित्त वेश्येसी दिधलें । संत नामदेव महाराज अभंग – ४९  कागदीचें वित्त वेश्येसी दिधलें । तैसें आम्हां केलें नारायणें ॥१॥ जोडोनियां हस्त केलें मढयापाशीं । तैसें तूं मजशीं केलेंज देवा ॥२॥ कडू भोपळयाचा कोणता उपयोग । तैसें पांडुरंगें केलें जाण ॥३॥ नामा म्हणे ऐसें करूं नको देवा । समागम व्हावा पायांसवें ॥४॥   संत …

कीर्तनकार/ प्रवचनकार ह. भ. प.

ह.भ.प.प्रा.विकास वामन सावंत

ह.भ.प.प्रा.विकास वामन सावंत पत्ता :-  पंढरपूर सेवा :-कीर्तनकार मो नं :- 7559231535 सविस्तर माहिती :- महाराज मूळचे पंढरपूर चे रहिवासी असून ते पेशाने एक इलेक्ट्रिकल अभियंता आहे. महाराजांना बोलण्याची खूप आवड असल्याने सद्या ते इयत्ता 11वी व 12वी ला भौतिकशास्त्र हा विषय शिकवतात. त्यांचा बालपणापासून मनावर वारकरी संप्रदायाचे संस्कार झाल्यामुळे संत साहित्य समाजाच्या काना कोपऱ्यात जाऊन …

sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

असं वेड लावशिल

असं वेड लावशिल कधी ? संत तुकडोजी महाराज भजन – १३ मी विसरिन माझी सुधी ॥धृ॥ तुज वाचुनि कवणा रुसू ? गे माय ! कुणाला पुसू ? ॥१॥ ‘हा देह मी’ म्हणता भला, स्वात्मता न उरली मला ॥२॥ संशयी वृत्ति पाहुनी, अग ! लाज वाटते मनी ॥३॥ नच विरे गर्व बापुडा, सोडिचना अपुला धडा ॥४॥ जाणीव …