संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

आम्ही काय जाणों तुझा अंतपार

आम्ही काय जाणों तुझा अंतपार  संत नामदेव महाराज अभंग -२३ आम्ही काय जाणों तुझा अंतपार । होसी निरंतर निवारिता ॥१॥ बहु अपराधी जाणा यातिहीन । पतितपावना तुम्ही देवा ॥२॥ नामा म्हणे ऐसा पातकी पामर । करिसी उद्धारा साच ब्रीदें ॥३॥ संत नामदेव महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा. व  चर्चा …

गायनाचार्य मृदंगाचार्य ह. भ. प.

ह.भ.प. अरुण महाराज वाळके

ह.भ.प. अरुण महाराज वाळके पत्ता :- मु.पो वैजापूर जि.औरंगाबाद सेवा :- गायनाचार्य, मृदंगाचार्य मो.नं :- 91302 93478 सविस्तर माहिती :- महाराजांनीगायन, कथा, प्रवचन इ धार्मिक सोहळ्यामध्ये गायन व वादन केलेले आहे. ह.भ.प. अरुण महाराज वाळके ह.भ.प तुकाराम गाथा

कीर्तनकार/ प्रवचनकार ह. भ. प.

ह.भ.प. तुळशीराम महाराज गुट्टे

ह.भ.प. तुळशीराम महाराज गुट्टे पत्ता :- १० ब/१ गंगोत्री विहार, अमृतधाम, पंचवटी, नाशिक सेवा :- कीर्तनकार, प्रवचनकार मो. नं :- 9503667355 आध्यात्मिक शिक्षण :- महाराजांनी ‘संत मुक्ताबाई’ जीवनावर संशोधनपर अभ्यासक्रम (पी.एच.डी.) पूर्ण आणि संत साहित्याचे अभ्यासक अशी ओळख. सविस्तर माहिती :- संत साहित्याचे अभ्यासक स्वामी डॉ.तुळशीराम महाराज गुट्टे यांचा जन्म प्रभू श्री वैद्यनाथाच्या कृपाशिर्वादाने पावन झालेल्या …

संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

आम्ही काय जाणो तुझा अंत पार

आम्ही काय जाणो तुझा अंत पार संत नामदेव महाराज अभंग २३ आम्ही काय जाणो तुझा अंत पार । होसी तूं साचार निवारिता ॥१॥ बहु अपराधी जाण यातिहीन । पतितपावन पांडुरंगा ॥२॥ नामा म्हणे ऐसा पाताकी पामर । करिसी उद्धार साच ब्रीद ॥३॥ संत नामदेव महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा. …

संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

आम्हांपासीं काय मागसी तूं देवा

आम्हांपासीं काय मागसी तूं देवा संत नामदेव महाराज अभंग -२२ आम्हांपासीं काय मागसी तूं देवा । नाहीं भक्तिभाव भांडवल ॥१॥ भांडवल गांठीं देखोनि साचारा । सुदाम्याची फार पाठ घेसी ॥२॥ घेसी सोडुनियां पोहे मुठीभरा । हिडसावल्या करा नामा म्हणे ॥३॥ संत नामदेव महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा. व  चर्चा …