कीर्तनकार/ प्रवचनकार

ह.भ.प.भागवताचार्य अशोकानंद म. कर्डिले.

  भागवताचार्य श्री अशोकानंद महाराज कर्डिले पत्ता :- अहमदनगर शिक्षण :- B.A.M.J (Master of journalism) गुरुवर्य श्री चंपामाई महाराज यांचा १९७६ ला अनुग्रह प्राप्त झाला . सेवा :- किर्तनकार, रामायण व विविध विषयावर प्रवचने ,कीर्तन मो :-  9422220603  सविस्तर माहिती :-  १९८२ ला आनंदवन आश्रम , देवगाव ची स्थापना .श्रीमद भागवत . रामायण व विविध विषयावर …