माघवारी पायी दिंडी

माघवारी पायी दिंडी

माघवारी पायी दिंडी – बार्शी ते पंढरपूर 

३० /१/२० ते ६/२/२०

श्री नागनाथ शामराव पोकळे (अध्यक्ष )

(७८२३८८१२५० )

श्री.भगवंत भजनी मंडळ धानोरे , बालेवाडी व कव्हे ता. बार्शी .

माघवारी पायी दिंडी – बार्शी ते पंढरपूर 

कृषी क्रांती

कार्यक्रम

Leave a Comment

Your email address will not be published.