श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सोहळा अखंड हरिनाम सप्ताह

श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सोहळा अखंड हरिनाम सप्ताह

श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सोहळा अखंड हरिनाम सप्ताह

पत्ता :- सदगुरू आश्रम चलबुर्गा पाटी ता. औसा जि. लातूर.

सविस्तर माहिती :- या ठिकाणी अखंड हरिनाम सप्ताह व श्रीमद भागवत कथेच आयोजन दि. 20 जानेवारी ते 27 जानेवारी 2019 दरम्यान आयोजन केले आहे.

सप्ताह संयोजक :- संस्थापक अध्यक्ष श्रीहभप गुरूवर्य तानाजी महाराज चाकुरकर

निमंत्रक :- श्री ह.भ.प भागवताचार्य आकाश महाराज खोकले

Leave a Comment

Your email address will not be published.