Namdev-maharaj-abhanga10-santsahitya.in
संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

अनाथासी साह्म होसी नारायणा

संत नामदेव महाराज अभंग १०

अनाथासी साह्म होसी नारायणा ।

करुणावचना बोलविसी ॥१॥

पांडुरंगा कृपा करीं मजवरी ।

पामर उद्धरीं पाहतांची ॥२॥

गणिकें सत्वर मोक्षपद देसी ।

उपमन्यु बाळासी क्षीरसिंधु ॥३॥

नामा म्हणे याति विचारसी ।

कण्य घरीं खासी विदुराच्या ॥४॥

संत नामदेव महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.