संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

ऐसी चाल नाहीं कोठें

ऐसी चाल नाहीं कोठें

संत नामदेव महाराज अभंग – ३८

ऐसी चाल नाहीं कोठें । नमस्कारा आधीं भेटे ॥१॥

मायबापा निर्विकारीं । सखा नांदतो पंढरीं ॥२॥

देव भक्तपण । नाहीं नाहीं त्यासी आण ॥३॥

नामा म्हणे आधीं भेटी । मग चरणां घालीन मिठी ॥४॥

संत नामदेव महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा. व  चर्चा करा धन्यवाद.

कृषी  क्रांती 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.