sant-namdev-abhang
संत नामदेव गाथा (चर्चा सत्र)

काय तुज देवा

काय तुज देवा आलें थोरपण ।

संत नामदेव महाराज अभंग – ५६ 

काय तुज देवा आलें थोरपण ।

दाविसी कृपण उणें पुरें ॥१॥

पुरे आतां सांगों नको बा श्रीहरी ।

गोकुळाभीतरीम खेळ मांडी ॥२॥

हलाहल शांत करी तत्क्षण ।

अमृतजीवन नाम तुझें ॥३॥

तुझें नाम सर्व सदा गोपाळासी ।

नामा म्हणे यासी काय जालें ॥४॥

 

 

संत नामदेव महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा. व  चर्चा करा धन्यवाद.

कृषी  क्रांती 

abhangwaani.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.