संत सेना महाराज अभंग

अळंकापुरवासिनी – संत सेना महाराज अभंग – १२७

अळंकापुरवासिनी – संत सेना महाराज अभंग – १२७


अळंकापुरवासिनी।
ज्ञानाबाई मायबहिनी ॥१॥
लेकुराची चिंता।
वागवावी कृपावंता ॥२॥
मी तो राहे यातीहीन ।
माझा राखा अभिमान ॥३॥
करूनि विनवणी ।
सेना लागतो चरणीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अळंकापुरवासिनी – संत सेना महाराज अभंग – १२७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *