संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

संत तुकाराम महाराज अभंग २४८२

संत तुकाराम महाराज अभंग २४८२

आजिचें हें मज तुह्मीं कृपादान ।

दिलें संतजन मायबापीं ॥१॥

आलीं मुखावाटा अमृतवचनें ।

उत्तीर्ण तीं येणें नव्हे जन्में ॥२॥

तुका म्हणे तुह्मीं उदार कृपाळ ।

शृंगारिलें बाळ कवतुकें ॥३॥

संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

हा अभंग कै.श्री. आसाराम बाबासाहेब दराडे यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत साहित्य वर  प्रकाशित होत आहे.

तुकाराम गाथा

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.