संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप

इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप

संत तुकाराम महाराज अभंग २५९४

 इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप ।

आम्हांसी स्वरूपिस्थती चाड ॥१॥
आतां नव्हे माझा भाव अनारिसा ।

पाउलांनी इच्छा गोवियेली ॥ध्रु.॥
लेंकरासी कोठें जाणत्याची परी।

करूं येते दुरी धरावया ॥२॥
लागली न सुटे नामाची आवडी।

माझी भावजोडी भंगूं नका ॥३॥
घेसील वेढे मुक्तीच्या अभिळासें।

चाळवीं जा पिसे ब्रम्हज्ञानी ॥४॥
तुका म्हणे माझा कोठें भक्तीरस।

पाडावया ओस चाळविसी

हा अभंग कै.सौ.अनुसया बद्रीनारायण शिंदे यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत साहित्य वर  प्रकाशित होत आहे.

तुकाराम गाथा

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.