संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

इच्छावें तें जवळी आलें

इच्छावें तें जवळी आलें

संत तुकाराम महाराज अभंग २८३

इच्छावें तें जवळी आलें ।

काय बोलें कारण ॥१॥

नामरूपीं पडिली गांठी ।

अवघ्या गोष्टी सरल्या ॥ध्रु.॥

मुकियाचे परी जीवीं ।

साकर जेवों खादली ॥२॥

तुका म्हणे काय बोलें ।

आतां भलें मौन्य ची ॥३॥

 

हा अभंग कै.श्री. आसाराम बाबासाहेब दराडे यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत साहित्य वर  प्रकाशित होत आहे.

तुकाराम गाथा

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.