संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

संत तुकाराम महाराज अभंग ९५७

संत तुकाराम महाराज अभंग ९५७

आचरतीकर्में । तेथें कळें धर्मोधर्मे ॥१॥

खेळे गोवळियांसवें । करिती त्यांचें साहावें ॥ध्रु.॥

यज्ञमुखें घांस । मंत्रपूजेसी उदास ॥२॥

तुका म्हणे चोरी । योगियां ही सवें करी ॥३॥

संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

हा अभंग कै.सौ.अनुसया बद्रीनारायण शिंदे यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत साहित्य वर  प्रकाशित होत आहे.

तुकाराम गाथा

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.