sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

आवडिचा मोहन हा

आवडिचा मोहन हा, सोडु नये वाटे

संत तुकडोजी महाराज भजन –१९ 

आवडिचा मोहन हा, सोडु नये वाटे ॥धृ॥

जीवभाव तोचि अम्हा, धनिकासी जेवी जमा ।

विसरताचि एक क्षण, अंगि येति काटे ॥१॥

नेत्रि सगुण रूप सदा, वाटे सुख शांति-सुधा ।

त्याविण ना गात जरा, क्षण न एक कंठे ॥२॥

मधुर ध्वनि बंसरिचा, नाश करी षड्‍ -अरिचा ।

बाग फुले या उरिचा, निर्मळ जल दाटे ॥३॥

तुकड्याचा देव एक, परि हा नटतो अनेक ।

त्या पदि मन हे निशंक, कमलामृत चाटे ॥४॥

 

 

संत तुकडोजी महाराजांच्या या भजनाचा अर्थ व त्यावर तुमचे चर्चात्मक मत पुढील लिंक वर जाऊन मांडा तसेच अनेक संतांचे अभंग अनुभवा.

कृषी  क्रांती 

abhangwaani.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.