sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

सावळा मुरारी

सावळा मुरारी, अमुच्या रंगि रंगला ।

संत तुकडोजी महाराज भजन –२० 

सावळा मुरारी, अमुच्या रंगि रंगला ।

विसरुनी न जाऊ आम्ही, संग हा भला ॥धृ॥

जाउ जिथे पाही तेथे, आपणाची मागे येते ।

विसरिना कधी आम्हाते, मोहिला भला ॥१॥

नेत्र मिटोनिया बसता, भासतसे हसता हसता ।

खेळ खेळता नि निजता, सोडिना मला ॥२॥

सृष्टिसुखा पहाया जात, मार्गि लावितो हा चित्ता ।

भासवितो अपुली सत्ता, दावितो कली ॥३॥

नाठविता आठव देई, आठविता जवळी राही ।

देउनिया तुकड्या ग्वाही, सांगतो खुला ॥४॥

 

 

 

संत तुकडोजी महाराजांच्या या भजनाचा अर्थ व त्यावर तुमचे चर्चात्मक मत पुढील लिंक वर जाऊन मांडा तसेच अनेक संतांचे अभंग अनुभवा.

कृषी  क्रांती 

abhangwaani.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.