sant-tukadoji-bhajan
संत तुकडोजी गाथा (चर्चा सत्र)

भगवंता ! लक्ष्मीकांता ! तारि बालका

भगवंता ! लक्ष्मीकांता ! तारि बालका

संत तुकडोजी महाराज भजन – ७

भगवंता ! लक्ष्मीकांता ! तारि बालका ॥धृ॥

मोहविकारे जीव थरारे, कोणि ना सखा ।

संसारी दुःख भारी, कावला फुका ॥१॥

तुझिये स्वरूपी चित्त वसू दे, घेउ दे सुखा ।

मन रंगो नाम गाता, न घे आणिका ॥२॥

मरणी मरू दे पाहता तुलाचि, नाहि पारखा ।

तुकड्याचि हाक घ्या हो, विसरू नका ॥३॥

संत तुकडोजी महाराजांच्या या भजनाचा अर्थ व त्यावर तुमचे चर्चात्मक मत पुढील लिंक वर जाऊन मांडा तसेच अनेक संतांचे अभंग अनुभवा.

कृषी  क्रांती 

abhangwaani.blogspot.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.