संत सोयराबाई अभंग

बहुता परी वानितसें देवा – संत सोयराबाई अभंग

बहुता परी वानितसें देवा – संत सोयराबाई अभंग 


बहुता परी वानितसें देवा ।
न कळे केशवा कांही मज ॥१॥
सेवा कैसी करूं काय ध्यान धरुं ।
न कळे साचार कांही मज ॥२॥
कैसी ती भाक्ति करावी देवा ।
न कळे कांही हेवा दुजा मज ॥३॥
तुमच्या उच्छिष्टाची आस निर्धारी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बहुता परी वानितसें देवा – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *