सार्थ तुकाराम गाथा

न सरे भांडार – संत तुकाराम अभंग – 1637

न सरे भांडार – संत तुकाराम अभंग – 1637

न सरे भांडार । भरलें वेचितां अपार ॥१॥
भरीत्याचें पोट भरे । पुढिलासी पुढें उरे ॥ध्रु.॥
कारणा पुरता । लाहो आपुलाल्या हिता ॥२॥
तुका म्हणे देवा । पुढें केला चाले हेवा ॥३॥

अर्थ

परमार्थ धनाचे भांडार इतक्या प्रमाणात भरले आहे की त्याची कोणीही कितीही भजनादि, कीर्तनादी साठी वापर केला तरीही ते कधीच संपत नाही. जो याचा वापर करतो त्याचे पोट तर नक्कीच भरते परंतु पुढे जे वापर करणारे आहेत त्यांच्यासाठी ही हे परमार्थिक धन बाकी राहते व त्यामुळे आपले हित होण्यापुरते तरी हे धन मिळवण्याची घाई तुम्ही करा. तुकाराम महाराज म्हणतात देवाजवळ हे धन मागण्याची इच्छा धारा म्हणजे तुमची मागणी पूर्ण होईल.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *