सार्थ तुकाराम गाथा

तुज नाहीं शक्ती – संत तुकाराम अभंग – 1698

तुज नाहीं शक्ती – संत तुकाराम अभंग – 1698

तुज नाहीं शक्ती । काम घेसी आम्हां हातीं ॥१॥
ऐसें अनुभवें पाहीं । उरलें बोलिजेसें नाहीं ॥ध्रु.॥
लपोनियां आड । आम्हां तुझा कैवाड ॥२॥
तुका म्हणे तुजसाठी । आम्हां संवसारें तुटी ॥३॥

अर्थ

देवा तुझ्या हाती काहीच शक्ती नाही त्यामुळेच तो आम्हा भक्तांकडून काम करून घेतोस. यासंबंधी तू स्वतः याचा अनुभव घेऊन पहा आता यासंबंधी आणखी काही बोलायचे बाकी राहिले नाही. देवा तु मायेच्या आड लपून बसतोस त्यामुळे नास्तिक लोक तू नाहीस असे म्हणतात, पण त्यावेळी आम्हाला तुझा कैवाड म्हणजे तुझी बाजू घ्यावी लागते म्हणजेच तू आहे असे असे सिद्ध करावे लागते. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुझ्यासाठी आम्ही संसार बंधनही तोडले आहेत.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *