sant dnyaneshwar संत ज्ञानेश्वर

ज्ञानेश्वरांची आरती 

ज्ञानेश्वरांची आरती ऑडिओ आणि विडिओ सहित 

आरती ज्ञानराजा महाकैवल्य तेजा
सेविती साधुसंत मनू वेधला माझा ॥ १ ॥

लोपले ज्ञान जगी, हित नेणती कोणी,
अवतार पांडुरंग, नाम ठेवीले ज्ञानी ॥ २ ॥

कनकाचे ताट करी, उभ्या गोपिका नारी,
नारद तुंबर हो, साम गायन करी ॥ ३ ॥

प्रकट गुह्य बोले, विश्व ब्रह्मची केले,
रामा जनार्दनी, पायी मस्तक ठेविले ॥ ३ ॥


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *