ह.भ.प रामचंद्र महाराज काळबांडे

ह.भ.प रामचंद्र महाराज काळबांडे पत्ता :- रा. सुकी ता. पूर्णा जिल्हा.परभणी  सेवा :- कीर्तनकार मो :-9011203165 सविस्तर माहिती :- महाराज श्रीराम कथा, श्रीमद् भागवत कथा ,श्री साई कथा, श्री‌संत ज्ञानेश्वर महाराज चरित्र कथा प्रवक्ता कीर्तन व प्रवचनकार गौळणी व भारुडकार आहेत. महाराजांनी व्यासंग ज्ञानेश्वरी चे 13 अध्याय व श्रीमद्भगवतगीता व संतवांग्मयातील 4 हजार अभंग मुखोदगत …