संत जनाबाईचे अप्रकाशित अभंग

संत जनाबाई अभंग – दशावतारवर्णन

संत जनाबाई अभंग – दशावतारवर्णन

३४२
ऐसा हा देवानें थोर पवाडा केला। पूर्व अवतारी झाला हयग्रीव ॥ १॥
मग अंबऋषीसाठी पडियेला संकटीं । मच्छ झाला पोटीं समुद्राच्या ।। २ ।।
होउनी कच्छप पर्वत धरिला । वराहे मारिला दैत्य भार ।।३॥
तयाचा सहोदर मृत्यु नाहीं ऐसा वर तेव्हां अवतार नारसिंह झाला ||४||
अर्धनारी नटेश्वर दुसरा तो वामन । भार्गव ते निधान दाशरथी ||५||
होऊनियां कृष्ण कंस वधियेला । आतां बुद्ध झाला सखा माझा ॥६॥
लीला अवतारीं हरि करी खेळ नाना म्हणे जनी जाणा तें मी होत्यें ।।७।।


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *