संत जनाबाईचे अप्रकाशित अभंग

संत जनाबाई अभंग – नामदेवाचें गोणाईशी भाषण

संत जनाबाई अभंग – नामदेवाचें गोणाईशी भाषण

हे पण वाचा: संत जनाबाईचे सर्व अभंग

३४५
माझा हा विठोबा येईल गे केव्हां जेवीन मी तेव्हां गोणाबाई ।। १॥
जाउनी राउळा तयासी तूं पाहे । लवकरी बाहे भोजनासी ॥२॥
भरलिया रागें क्रोध त्याचा साहे लवकरी बाहे भोजनासी ॥३॥
ज्ञानेश्वरा घरीं असेल बैसला। जाउनी विठ्ठला पाहें तेथें ॥४॥
जनी म्हणे देवा चला पुरुषोत्तमा। खोळंबला नामा भोजनासी ॥५॥


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *