संत लिंबाई अभंग

संत लिंबाई अभंग

संत लिंबाई

तारी मज आतां रखुमाईच्या कांता पंढरीच्या नाथा मायबापा ॥१॥
अनाथाचा नाथ ऐकियेलें कानीं । सनकादिक मुनी बोलताती ।।२।।
त्याचिया वचनाचा पावोनी विश्वास धरिली तुझी कांस पांडुरंगा ॥३॥
नामयाची लेकी लिंबाई म्हणे देवा । कृपाळू केशवा सांभाळावें ||४||


तुमच्या शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

संत लिंबाई अभंग

संत लिंबाई

तारी मज आतां रखुमाईच्या कांता पंढरीच्या नाथा मायबापा ॥१॥
अनाथाचा नाथ ऐकियेलें कानीं । सनकादिक मुनी बोलताती ।।२।।
त्याचिया वचनाचा पावोनी विश्वास धरिली तुझी कांस पांडुरंगा ॥३॥
नामयाची लेकी लिंबाई म्हणे देवा । कृपाळू केशवा सांभाळावें ||४||


तुमच्या शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या