कीर्तनकार/ प्रवचनकार ह. भ. प.

ह.भ.प सौ.वर्षा महाराज म्हस्के

ह.भ.प सौ.वर्षा महाराज म्हस्के पत्ता :-  मु.सोनवाडी पो.राहेगाव ता.वैजापुर जि.संभाजीनगर सेवा :- कीर्तनकार मो. नं :– 94040 20479 शिक्षण :- S.Y B.C.A सविस्तर माहिती :- समाजामध्ये वैचारिक परिवर्तन व्हावे हा मुख्य उद्देश मनात घेऊन लहानापासून विविध समाजोपयोगी विषयांवर कीर्तनातून प्रबोधन. ह.भ.प सौ.वर्षा महाराज म्हस्के ह भ प तुकाराम गाथा

संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

इच्छिलें शकुनवंती

इच्छिलें शकुनवंती संत तुकाराम महाराज अभंग २५२७ इच्छिलें शकुनवंती । होय देती तात्काळ ॥१॥ क्षीरा नीरा निवाड करी । वरावरी विठ्ठल ॥ध्रु.॥ भाग्याविण कैचें फळ ।अंतर मळमूत्राचें ॥२॥ तुका म्हणे संचित कुडें । तें बापुडें करीतसे ॥३॥ हा अभंग कै.श्री. आसाराम बाबासाहेब दराडे यांच्या स्मित्ती प्रीत्यर्थ संत साहित्य वर  प्रकाशित होत आहे. तुकाराम गाथा

कीर्तनकार/ प्रवचनकार ह. भ. प.

ह.भ.प. संकेत महाराज यादव

ह.भ.प.संकेत महाराज यादव पत्ता :- मिरढे, ता.फलटण जि. सातारा शिक्षण :-  B.Tech (mech) सेवा :- कीर्तनकार मो. नं :- 7261999541 सविस्तर माहिती :- युवाकीर्तनकार ह.भ.प.संकेत महाराज यादव यांना वारकरी संप्रदायाचे बाळकडू हे त्यांच्या घरातच मिळाले. त्यांचे वडील महाराष्ट्रातील एक नामांकित कीर्तनकार ह.भ.प.गुरुवर्य सुनिल महाराज यादव.त्यामुळे वडिलांची विठ्ठलभक्ती, समाजप्रबोधनाचे महान कार्य महाराज लहानपणासूनच पाहत आले. आणि …

संत तुकाराम गाथा (चर्चा सत्र)

इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप

इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप संत तुकाराम महाराज अभंग २५९४  इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप । आम्हांसी स्वरूपिस्थती चाड ॥१॥ आतां नव्हे माझा भाव अनारिसा । पाउलांनी इच्छा गोवियेली ॥ध्रु.॥ लेंकरासी कोठें जाणत्याची परी। करूं येते दुरी धरावया ॥२॥ लागली न सुटे नामाची आवडी। माझी भावजोडी भंगूं नका ॥३॥ घेसील वेढे मुक्तीच्या अभिळासें। चाळवीं जा …

कीर्तनकार/ प्रवचनकार ह. भ. प.

ह.भ.प. योगेश महाराज रोहिलागडकर

ह.भ.प. योगेश महाराज रोहिलागडकर पत्ता :- मु. रोहिलागड ता.अंबड जि.जालना सेवा :- किर्तनकार, श्रीमद्भागवत कथाकारध्य मो. नं :- 75076 47346 आध्यात्मिक शिक्षण :-  सद्गुरु जोग महाराज वा.शि.संस्था माजी विद्यार्थी सविस्तर माहिती :- महाराज किर्तनकार आहेत वर  श्रीमद्भागवत कथाकार आहेत या माध्यमातून वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करतात. ह.भ.प. योगेश महाराज रोहिलागडकर ह.भ.प तुकाराम गाथा