भजनी मंडळ ह. भ. प.

स्वामी व राज महाराज

स्वामी श्रीकांत भागवत बाल भारुडकार  राज श्रीकांत भागवत बाल भारुडकार पत्ता :- रा. गिरणारे ता. जि . नाशिक सेवा :- बाल भारुडकार   मो :- 9970268524 सविस्तर माहिती :- स्वामी श्रीकांत भागवत, राज श्रीकांत भागवत बाल भारुडकार असून भारुडाच्या माद्यमातून वारकरी संप्रदाय चा प्रसार करतात.  

संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग ९५७

९५७ आचरतीकर्में । तेथें कळें धर्मोधर्मे ॥१॥ खेळे गोवळियांसवें । करिती त्यांचें साहावें ॥ध्रु.॥ यज्ञमुखें घांस । मंत्रपूजेसी उदास ॥२॥ तुका म्हणे चोरी । योगियां ही सवें करी ॥३॥ संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग २४८२

२४८२ आजिचें हें मज तुह्मीं कृपादान । दिलें संतजन मायबापीं ॥१॥ आलीं मुखावाटा अमृतवचनें । उत्तीर्ण तीं येणें नव्हे जन्में ॥२॥ तुका म्हणे तुह्मीं उदार कृपाळ । शृंगारिलें बाळ कवतुकें ॥३॥ संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

तीर्थक्षेत्र

तीर्थक्षेत्र अंग्कोर वाट कंबोडिया

नावः अंग्कोर वाट मंदिर निर्माताः सूर्यवर्मान दुसरा पुनर्विक्रेताः जयवर्मान सातवा बांधकाम कालावधी: 1112 आणि 53 ए दरम्यान देवताः विष्णु वास्तुशिल्प कला: ख्मेर आणि चोल शैली स्थानः कंबोडिया अंग्कोर वाट ( ख्मेर भाषा  : អង្គរវត្ត) कंबोडिया मंदिर जटिल आणि जगातील सर्वात मोठा धार्मिक स्मारक आहे, 162,6 हेक्टर (1.626 दशलक्ष चौरस मीटर; 402 एकर) मोजण्यासाठी आहे की साइटवर. हे मुळात …

संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग ३३०१

३३०१ आग्रहा नांवें पाप । योगीं सारावे संकल्प ॥१॥ सहजा ऐसें भांडवल । असोनि कां सारा बोल ॥ध्रु.॥ तैं न भेटे तें काय । मना अंगींचे उपाय ॥२॥ तुका म्हणे धरीं सोय । वासनेची फोडा डोय ॥३॥ संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा …

संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग २११

२११ आचरणा ठाव । नाहीं अंगीं स्वता भाव ॥१॥ करवी आणिकांचे घात । खोडी काढूनि पंडित ॥ध्रु.॥ श्वानाचियापरी । मिष्टान्नासि विटाळ करी ॥२॥ तुका म्हणे ऐसा । सटवे चि ना पांचा दिसां ॥३॥ संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट बॉक्स लिहा व  चर्चा करा धन्यवाद.

संत तुकाराम गाथा (अर्थसाहित)

संत तुकाराम महाराज अभंग ७६

७६ आतांतरी पुढें हाचि उपदेश । नका करूं नाश आयुष्याचा ॥१॥ सकळांच्या पायां माझें दंडवत । आपुलालें चित्त शुद्ध करा ॥ध्रु.॥ हित तें करावे देवाचें चिंतन । करूनियां मन एकविध ॥२॥ तुका म्हणे लाभ होय तो व्यापार । करा काय फार शिकवावें ॥३॥ संत तुकाराम महाराजांच्या या अभंगाचा अर्थ आणि त्यावरील तुमचे मत खाली तुमच्या शब्दामध्ये कमेंट …

कीर्तनकार/ प्रवचनकार ह. भ. प. हार्मोनियम वादक

ह.भ.प नंदाबाई महाराज साध्दे

ह.भ.प नंदाबाई महाराज साध्दे पत्ता:- रा.दीघी, ता. गंगापुर,जि. संभाजी नगर शिक्षण :- बी.ए. अध्यात्मिक शिक्षण संगित ,मध्यम प्रथम संत कृपा वारकरीशिक्षण संस्था,आळंदी ५ वर्षे. सेवा :- किर्तनकार मो :-  95114 48448 सविस्तर माहिती :- नंदाबाई महाराज साध्दे यांना संगिताची आवड,आध्यात्माची ओढ,वाचन,हार्मोनियम वाजविने माउली गेली २०,२५ वर्षा पासुन,प्रवचन,किर्तन व भागवत कथा नीरुपण करतात. माउली वारकरी संप्रदाय …

कीर्तनकार/ प्रवचनकार भारुड गायक ह. भ. प.

ह.भ.प रामचंद्र महाराज काळबांडे

ह.भ.प रामचंद्र महाराज काळबांडे पत्ता :- रा. सुकी ता. पूर्णा जिल्हा.परभणी  सेवा :- कीर्तनकार मो :-9011203165 सविस्तर माहिती :- महाराज श्रीराम कथा, श्रीमद् भागवत कथा ,श्री साई कथा, श्री‌संत ज्ञानेश्वर महाराज चरित्र कथा प्रवक्ता कीर्तन व प्रवचनकार गौळणी व भारुडकार आहेत. महाराजांनी व्यासंग ज्ञानेश्वरी चे 13 अध्याय व श्रीमद्भगवतगीता व संतवांग्मयातील 4 हजार अभंग मुखोदगत …

कीर्तनकार/ प्रवचनकार ह. भ. प.

ह.भ.प गोपाळ महाराज सुतार

ह.भ.प गोपाळ महाराज सुतार पत्ता :- रा. गोटेवाडी ता. मोहोळ जि. सोलापूर सेवा :-  कीर्तनकार मो :-9890077307   सविस्तर माहिती :-   मानवी जीवन जगत असताना परमार्थाचं विशेष महत्त्व काय? महाराजांनी किर्तनातून लोकांना सांगण्याचा  प्रयत्न करतात. नांदगाव, राम हिंगणी, मुंढेवाडी.( सर्व मोहोळ तालुक्यातील) या गावामध्ये चालत जाऊन महाराज हरिनाम सप्ताहात सहभागी होतात. अशाप्रकारे महाराजांनी वारकरी संप्रदायाचा वारसा …