संत गोरा कुंभार आरती

संत गोरा कुंभार आरती

संत गोरा कुंभार आरती


आरती १

सत्तावीस युगे सत्यपूर नगरी ।
न वर्णवे त्या हरी हरा थोरी ।
अखंड ध्यातो पूजा विस्तारी ।
शुक सनकादीक जय जय हाकारी ।
जय देव जय देव जय गोरोबा ।
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा ।
जय देव जय देव … ।। धृ ।।

धन्य कवित्व अनुपम्य केले 1
ऐकता जीव शिव संतुष्ट झाले ।
पाहता पाऊल विश्व मावळले ।
अनुभव घेता सद्गुरू भेटले ।
जय देव जय देव जय गोरोबा ।
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा ।
जय देव जय देव … ।। १ ।।

दूरपण उघडे तुजपाशी केले ।
अनुभव घेता तापसी झाले ।
म्हणुनी नामा ओवाळी भावे ।
त्यापाशी देव कैवल्य साचे ।
जय देव जय देव जय गोरोबा ।
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा ।
जय देव जय देव … ।। २ ।।


आरती २

जय देव जय देव जय गोरोबा
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा जय देव जय देव || १ ||
धन्य कवित्व अनुपम्य केले |
ऐकता जीव शिव संतुष्ट झाले ||
पाहता पाऊले विश्व मावळले ||
जय देव जय देव जय गोरोबा
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा जय देव जय देव || २ ||
दूरपण उघडे तुजपाशी केले |
अनुभव घेता तापसी झाले ||
म्हणुनी नामा ओवाळू भावे |
त्या पाशी देव कैवल्यसाचे ||
जय देव जय देव जय गोरोबा
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा जय देव जय देव || ३ ||

हे पण वाचा: संत गोरा कुंभार अभंग


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या
ref: transliteral

संत गोरा कुंभार आरती

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *