संत गोरा कुंभार

संत गोरा कुंभार आरती

संत गोरा कुंभार आरती

जय देव जय देव जय गोरोबा
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा जय देव जय देव || १ ||
धन्य कवित्व अनुपम्य केले |
ऐकता जीव शिव संतुष्ट झाले ||
पाहता पाऊले विश्व मावळले ||
जय देव जय देव जय गोरोबा
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा जय देव जय देव || २ ||
दूरपण उघडे तुजपाशी केले |
अनुभव घेता तापसी झाले ||
म्हणुनी नामा ओवाळू भावे |
त्या पाशी देव कैवल्यसाचे ||
जय देव जय देव जय गोरोबा
आरती ओवाळू तुमच्या स्वरूपा जय देव जय देव || ३ ||

हे पण वाचा: संत गोरा कुंभार अभंग


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या
ref: transliteral

संत गोरा कुंभार आरती

Leave a Comment

Your email address will not be published.