इंद्रायणिचे तटी - ज्ञानदेवाची आरती

इंद्रायणिचे तटी – ज्ञानदेवाची आरती

इंद्रायणिचे तटी – ज्ञानदेवाची आरती

इंद्रायणिचे तटी धरिला रहिवा
विश्व तारावया लक्ष्मीनिवास ॥
ज्ञानेश्वरूपे धरिला निजवेष ।
वर्म जाणे तया सद्गुरुउपदेश ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय ज्ञानदेवा ॥
जीवा शिवा आदी परब्रह्म ठेवा ॥ ध्रु० ॥

कृष्ण एकादशी कार्तिकमासी ।
पंढरिनाथ आपण सनकादिकेसी ॥
यातेलागी येती स्वानंदराशी ।
दर्शन घडे तया निजमुक्ती देसी ॥ जय देव० ॥ २ ॥

महिषीपुत्र केला वाचक वेदाचा ।
प्रतिष्ठानी गर्व हरिला विप्रांचा ॥
विशेष अर्थ केल भगवद्गीतेचा ।
अजान वृक्ष पिंपळ शोभे कनकाचा ॥ जय देव० ॥ ३ ॥

सकळ सिद्धगणामाजी तू श्रेष्ठ ।
ज्ञानदेव अनुभवी ज्ञान वरिष्ठ ॥
अनुताप ज्याचा विश्व घनदाट ।
मुक्तेश्वरी न धरे प्रेमाचा लोट ॥ जय० ॥ ४ ॥


इंद्रायणिचे तटी – ज्ञानदेवाची आरती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *