श्री खंडोबाची आरती

श्री खंडोबाची आरती

श्री खंडोबाची आरती

पंचानन हयवाहन सुरभूषितनीळा ।
खंडामंडित दंडित दानव अवलीळा ।।
मणिमल्लां मर्दुनियां जो धूसुर पिवळा ।
हिरे कंण बासिंगे सुमनांच्या माळा ।। १ ।।
जय देव जय देव जय शिव मल्हारी ।
वारी दुर्जन असुरां भवदुस्तर तारी ॥ धृ ॥
सुरवर संबर वर दे मजलागी देवा ।
नाना नामे गाईन ही तुमची सेवा ।।
अघटित गुण गावया वाटतसे हेवा ।
फणिवर शिणला किती नर पामर केवा ॥ जय ॥ २ ॥
रघुवीरस्मरणी शंकर हृदयीं निवाला ।
तो हा मल्लंतक अवतार झाला ।।
यालागी आवडे भाव वर्णिला ।
रामी रामदासा जिवलग भेडला ॥ जय ॥ ३॥

श्री खंडोबाची आरती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *