सत्यनारायण आरती

श्री अनंताची आरती

श्री अनंताची आरती

जय श्रीअनंता लक्ष्मीकांता आरती ओवाळू। भक्तां संकट पडतां धावे अनंत नवाळू ।। धृ ।।

भाद्रपदमासी शुक्ल चतुर्दशी तव व्रत नेमाने । दुकूलदोरक करुनि पूजिति अनंत नामानें ।। १ ।।

नानापरिची पुष्पें द्रव्ये तुजला अर्पीती । षोडशपूजा करूनी द्वाह्मण संतर्पण करिती ॥ २॥

अपूप वायान दंपतिपूजन त्या दिवशी करिती । अनंत सन्तुष्टोनि देती संतति संपत्ती ।। ३।।

रामा धर्मे आचरीतां व्रत क्लेशांतुनि सुटला । कौडिण्याने पुजितां तुजला उद्धरिले त्याला ।। ४।।

मोरेश्वरसुत वासुदेव हा तिष्ठत सेवेसी । संकटकाळी रक्षी अनंता आपुल्या दासासी ॥ ५॥


श्री अनंताची आरती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *