आरती भुवनसुंदराची

आरती भुवनसुंदराची – aarti-bhuvansundarachi

आरती भुवनसुंदराची ।
इंदिरावरा मुकुंदाची ॥धृ॥

पद्मसम पादयुग्मरंगा ।
ओवाळणी होति भृंगा ॥
नखमणि श्रवताहे गंगा ।
जे कां त्रिविधतापभंगा ॥चाल॥

वर्तुळ गुल्फ भ्राजमाने ।
किंकिणीक्वणित, नाद घणघणित, वाकिवर झुणित, नूपुरे झन मंजिराची ।
झनन ध्वनी मंजिराची ॥ आरती भुवन ॥१॥

पीतपट हाटकतप्तवर्णी ।
कांची नितंब सुस्थानीं ॥
नाभिची अगाध हो करणी ।
विश्वजनकाची जे जननी ॥चाल॥

त्रिवलीललित उदरशोभा ।
कबुगळा माळ विलंबित झळाळ कौस्तुभ, सरळ बाहू, श्रीवत्सतरलमणि मरळ ककणाची ।
प्रीति बहु जडित कंकणाची ॥ आरती भुवन० ॥ ॥२॥

इंदुसम आस्य कुंदरदना ।
अधरारुणार्क बिंबवदना ॥
पाहतां भ्रांति पडे मदना ।
सजलमेयब्धि दैत्यदमना ॥चाल॥

झळकत महरकुंडलाभा ।
कुटिलकुंतली, मयुरपत्रावली वेष्टिली, तिलक भालिं केशरी झळाळित, कृष्णकस्तुरीची ।
अक्षता काळि कस्तुरीची ॥३॥ आरती भुवन

कल्पद्रमातळी मूर्ती ।
सौदामिनी कोटिदिप्ती ॥
गोपीगोपवलय भवती ।
त्रिविष्टप पुष्पवृष्टि करिती ॥चाल॥

मंजुळ मधुर मुरलिनदें ।
चकित गंधर्व, चकित अप्सरा, सुरागिरिवरा, कर्पुराधरा, रतीने प्रेमयुक्त साची ।
आरती ओवाळित साची ॥४॥ आरती भुवन

वृंदावनिंचे विहरणि ।
सखे गे कृष्ण माय बहिणी ॥
श्रमलों भवाभ्धिचे फिरणीं ।
आतां मज ठाव देई चरणीं ॥चाल॥

अहा हे पूर्ण पुण्यश्लोका ।
नमितों चरण शरण मी, करुणा येऊं दे विशालपाणीम, कृष्ण नेणतें बाळ आपुले, राखि लाज याची ।
दयानिधे राखि लाज याची आरती भुवन॥५॥

आरती भुवनसुंदराची समाप्त .

aarti-bhuvansundarachi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *