श्री संतोषीमातेची आरती

श्री संतोषीमातेची आरती

श्री संतोषीमातेची आरती

जय देवी श्री देवी संतोषी माते ।

वंदन भावें माझें तव पदमलातें ॥ धृ ॥

श्रीलक्ष्मीदेवी तूं श्रीविष्णूपत्नी

पावसी भक्तालागी अति सोप्या यत्नीं ।।

जननी विश्वाची तूं जीवन चिच्छक्ती

शरण तुला मी आलों नुरवी आपत्ती ।। १ ।। भृगुवारी श्रद्धेनें उपास तव करिती ।

आंबट कोणी काही अन्न न सेवीती ।। गूळ चण्याचा साधा प्रसाद भक्षीती ।

मंगल व्हावे म्हणुनि कथा श्रवण करिती ॥ २॥

जे कोणी नरनारी व्रत तव आचरिती

अनन्य भावें तुजला स्मरुनी प्रार्थीती ।। त्याच्या हांकला तूं धांदुनिया येअसी ।

संतति वैभव कीर्ती धनदौलत देसी ॥३॥

विश्वाधारे माते प्रसन्न तू व्हावें ।

भवभय हरुनी आम्हां सदैव रक्षावें ।।

मनींची इच्छा व्हावी परिपूर्ण सगळी म्हणुनी मिलिंदमाधव आरती ओवाळी ।।४।।


श्री संतोषीमातेची आरती समाप्त.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *