वटसावित्रीची आरती

वटसावित्रीची आरती

वटसावित्रीची आरती


अश्वपती पुसता झाला । नारद सांगताती तयाला ।।

अल्पायुषी सत्यवंत । सावित्रीने का प्रणीला ॥

आणखी वर वरी बाळे । मनीं निश्चय जो केला ॥

आरती वडराजा ।। १।। दयावंत यमदूजा । सत्यवंत ही सावित्री ।।

भावे करीन मी पूजा आरती वडराजा ।। धृ ।। ज्येष्ठामास त्रयोदशी । करिती पूजन वडाशीं ।।

त्रिरात्र व्रत करूनीया | जिंकी तूं सत्यवंताशी । आरती वडराजा ॥२॥

स्वर्गावरी जाऊनियां । अग्निखांब कचळीला |

धर्मराजा उचकला। हत्या घालील जीवाला ।

येई ग पतिव्रते ॥ पती नेई गे आपुला ।।

आरती वडराजा ।। ३ ।।

जाऊनियां यमापाशी । मागतसे आपुला पती ।।

चारी वर देऊनियां । दयावंता द्यावा पती ॥

आरती वडराजा ॥ ४ ॥

पतिव्रते तुझी कीर्ति । ऐकुनी ज्या नारी ॥

तुझें व्रतें आचरती । तुझी भुवनें पावती ।।

आरती वडराजा ॥ ५॥

पतिव्रते तुझी स्तुती । त्रिभुवनी ज्या करिती ॥

स्वर्गी पुष्पवृष्टी । करुनियां आणिलासी आपुला पती । अभय देऊनियां। पतिव्रते तारी त्यासी ॥ ६॥


वटसावित्रीची आरती समाप्त .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *