संत बंका अभंग

इतुक्यामाजी चोखा घरासी तो आला – संत बंका अभंग

इतुक्यामाजी चोखा घरासी तो आला – संत बंका अभंग


इतुक्यामाजी चोखा घरासी तो आला ।
वृत्त्तांत निवेदिला सोयराई ॥१॥
येरु म्हणे हें काय अनुचित केलें ।
बोल ते लाविले आपणासी ॥२॥
जातिचे तो महार जग जाणताती ।
आपुली फजिती आपुल्या हातें ॥३॥
कासयाचा पुत्र कोणाचा तो कोण ।
आपुले कारण साधीं आधीं ॥४॥
वंका म्हणे ऐसे बोल ते ऐकोनी ।
सोयर चरणीं घाली मिठी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

इतुक्यामाजी चोखा घरासी तो आला – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *