संत बंका अभंग

नकळे वो माव आगमा निगमा – संत बंका अभंग

नकळे वो माव आगमा निगमा – संत बंका अभंग


नकळे वो माव आगमा निगमा ।
जयाचा महिमा श्रुति शास्त्रां ॥१॥
तो म्यां डोळेभरी पाहिला श्रीहरी ।
भीवरेचे तिरीं विठ्ठलरूप ॥२॥
सुखाचा सागर भक्तांचा कैवारी ।
ब्रीद चराचरी गाजतसे ॥३॥
वंका म्हणे ऐसा जयाचा महिमा ।
सुलभ तो आम्हां भाविकांसी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नकळे वो माव आगमा निगमा – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *